måndag 14 mars 2016

Orientering med hund


Match Show 29.5.2016

Mera info kommer senare!


Utställningsträningar


Bli medlem/styrelsen 2016

2016 har kommit en bra bit in på året och styrelsen ser fortfarande ut så här:

Natalie Lakso              Ordförande
Rebekka Palmberg       Vice ordförande
Jessica Grönlund         Sekreterare
Charlotta Påfs             Kassör 
Tina Bonn                   Styrelsemedlem

Årets första medlemsbrev är utskickat åt tidigare medlemmar. Såna som inte fått ett sånt och vill bli medlem/medlemmar så är årsavgiften per medlem 8 € eller så en familjemedlemskap på 12 € så är hela familjen med (inom samma hushåll). Vår kontonummer är FI1349700010041448 och glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan! 

fredag 8 maj 2015

måndag 20 april 2015